Terms and conditions | Magnolia

Magnolia

Terms & Conditions

All you need to know.

Splošni pogoji poslovanja Magnolia

zlata-crta-magnolia

Med najemnikom počitniškega objekta (najemnik) in najemodajalcem veljajo splošni pogoji poslovanja, opredeljeni v nadaljevanju.

REZERVACIJA MOBILNE HIŠKE

Rezervacija mobilne hiške je možna na več načinov – preko elektronske pošte, telefonske številke, preko rezervacijskega obrazca na spletni strani (trenurno še ni aktiven) in preko posrednika (Booking, ipd.). Rezervacija je v teku po tem, ko najemnik na svojo navedeno elektronsko pošto prejme potrditveni e-mail z vsemi rezervacijskimi  podatki in veljavno ponudbo. Pogodba je sklenjena in rezervacija potrjena šele takrat, ko je plačan avans ali celotni znesek na ponudbi. V kolikor nakazila ne prejmemo, se šteje da rezervacija ni bila oddana.

Rezervacija mobilne hiške je možna za najmanj 2 nočitvi v nizki sezoni in za najmanj 3 nočitve v visoki sezoni. V primeru rezervacije za 2/3 nočitvi, se doplača 30 % cene nočitve.

 

SPREMEMBE PODATKOV

Najemnik je dolžan posredovati točne in resnične podatke. Sprememba podatkov o osebah, ki bodo bivale  namestitvi je možna vse do 4 dni pred prihodom v kamp. V kolikor je sprememba rezervacijskih podatkov o osebah narejena kasneje, je potrebno doplačilo v višini 25 eur. Za vse ostale spremembe veljajo pogoji odpovedi

 

MINIMALNA STRAROST

za najemnika je določena nad 18 let. Najemnik je odgovoren za točnost svojih podatkov v najemu. Starši so odgovorni za svoje otroke.

 

UPORABA MOBILNE HIŠKE

Mobilno hiško lahko uporabljajo samo osebe, navedene v rezervaciji in prijavljene ob prihodu v resort, v recepciji BIG BERRYja.  V bivalni enoti je določeno tudi maksimalno število oseb, ki lahko bivajo naenkrat. NAJEM najemojemalca do tretje osebe je prepovedan (najemnik ne sme oddati hiško naprej tretjim osebam).

 

CENA NAJEMA

V ceno najema je vključen najem mobilne hiške z vso pripadajočo opremo, posteljnina, brisače. V ceni ni vključen hišni ljubljenček. V ceno ni vključena turistična taksa in prijavnina, ki se poravna na recepciji resorta (po veljavnem ceniku BIG BERRY resorta). Veljaven cenik je objavljen na spletni strani magnoliahouse.si. DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena Zakona o DDV.

 

PLAČILNI POGOJI

V roku 14 ni po oddani rezervaciji je potrebno plačati avans v višini 30 % zneska rezervacije. V kolikor plačilo ni nakazano, si pridružujemo pravico so odpovedi rezervacije proti plačilu. Preostanek je potrebno poravnati najkasneje 10 dni pred prihodom. Pri kratkoročnih rezervacijah, je potrebno poravnati celoten znesek takoj po poslani potrditvi in posredovanemu predračunu. Rezervacija je v celoti potrjena po prejemu celotnega nakazila s strani najemnika.

 

ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAJEMODAJALCA

Če mobilna hiška brez kakršne koli krivde najemodajalca in iz kakršnega koli drugega razloga ni na voljo za oddajo (povzročena škoda, neurje, krivda prejšnjega najemnika,…) ima najemodajalec možnost zamenjave najemne nepremičnine z drugo iste velikosti. V kolikor zamenjava ni možna, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe. V tem primeru vrne najemniku vsa predplačila. Najemnik od najemodajalca ne more zahtevati odškodnine.

 

ODPOVED S STRANI NAJEMNIKA

Najemnik lahko odpove svoj prihod pod naslednjimi pogoji:

Rezervacija velja do 24.00 ure, na dan prihoda.

Rezervacijo je možno odpovedati pisno, preko spleta ali elektronske pošte najkasneje do 0 dni pred prihodom. Pogoji odpovedi so navedeni v potrdilnem pismu, ki ga je najemodajalec posredoval najemniku.

  • V  primeru, da se gost v mobilno hiško ne prijavi, se zaračuna 100 % od zneska rezervacije.
  • Brezplačna odpoved v primeru odpovedi rezervacije do 14 dni pred prihodom*
  • V primeru odpovedi rezervacije 13-0 dni pred prihodom, se zaračunava 100.00 % od zneska rezervacije

*ne velja za rezervacije po ceni »non-refundouble rate«. Tam se plača 100 % rezervacije, ne glede na čas odpovedi.

 

PRIJAVA / ODJAVA

Prijava je možna od 15 ure dalje po lokalnem času. Odjava je možna vse do 10.00 ure zjutraj po lokalnem času. Prijava in odjava poteka na recepciji resorta. Na recepciji resorta se prejme tudi ključ nastanitve. Prijava poteka s predložitvijo osebnega dokumenta  (osebna izkaznica, potni list, novorojenci z rojstnim listom).

 

PREVZEM OBJEKTA

Najemnik prevzame čisto in urejeno mobilno hiško z vso pripadajočo opremo, navedeno na seznamu inventarja. Najemnik mora v času najema paziti na objekt in ga uporabljati v skladu z načelom »dobrega gospodarja«. V času izhoda mora najemnik poskrbeti, da je objekt zavarovan pred nevihto (okna zaprta,…). Mobilna hiška se čisti pred prihodom, menjava brisač in posteljnine med bivanjem je možna le ob plačilu storitve. Prav tako je ob doplačilu možno tudi vmesno čiščenje mobilne hiške, ki se zaračuna po veljavnem ceniku.

 

VRAČANJE NAJETEGA OBJEKTA

V času odhoda mora najemnik poskrbeti, da je objekt zavarovan pred nevihto (okna zaprta,…). Iz objekta je potrebno odnesti smeti, izprazniti hladilnik, umiti posodo in jo zložiti na svoje mesto, objekt pomesti in na terasi pospraviti stole (kot ste jih prejeli ob prihodu). Ključ se vrne na recepcijo resorta.  Za vso namerno povzročeno škodo je odgovoren najemnik, ki zanj plača tudi odškodnino (primer: namerno razbitje pohištva, odtujitev inventarja, ožganine na pohištvu, zavesah,…).

 

HIŠNI RED RESORTA

Najemnik je pogodbeno vezan na hišni red resorta, objavljen na recepciji resorta. Kršitev hišnega reda resorta lahko vodi do sankcij s strani lastnika BIG BERRY resorta.

Najemodajalec ni odgovoren za zadeve, ki vplivajo na resort in na katere najemodajalec ne more vplivati. V tem primeru proti najemodajalcu tudi ni možno uveljavljati nobenih zahtevkov. Najemodajalec prav tako ne more zagotoviti točnega parkirnega mesta ob hiški, je pa zagotovljeno 1 parkirno mesto za osebno vozilo na označenih parkiriščih v resortu. Pojavijo se lahko tudi infrastrukturna nihanja in nihanja v električnem in vodnem omrežju ter nihanja signala WIFI, na katera najemodajalec nima vpliva in zanje ni odgovoren. Najemnik se strinja, da je treba upoštevati navodila osebja resorta – v primeru bližajoče se evakuacije.

 

ZAVAROVANJE

Najemodajalec sklene delno celovito zavarovanje za najemnino. Najemnik je odgovoren v višini odbitnega zneska (do 360 €) za škodo, ki jo je povzročil sam.

 

NESREČA

V primeru kakršnih koli nesreč je treba takoj obvestiti lastnika in recepcijo resorta. Navesti je potrebno imena prič in opisati dogodek.

 

NAPAKE in PRITOŽBE

Vse napake in nedelovanja morajo biti takoj sporočene v recepcijo resorta ter vzdrževalcem dovoliti, da vstopijo v mobilno hiško in napake odpravijo. Pritožbe morajo biti zapisane v pisni obliki in posredovane najemodajalcu na elektronski naslov: anja@magnoliahouse.si. Objekti in aktivnosti v resortu so lahko omejeni ali popolnoma zaprti, zlasti v pred in po sezonskem času. Zato najemodajalec ne odgovarja.

 

IZGUBLJENI IN POZABLJENI PREDMETI, ŠKODE

Najemodajalec ne odgovarja za predmete, ki jih je pozabil najemnik. V kolikor so predmeti najdeni in najemnik kontaktira najemodajalca, jih je možno prevzeti v dogovorjenem času. V kolikor pri tem nastanejo stroški, so le ti v domeni najemnika. Najemodajalec ni odgovoren za izgubljene, ukradene ali poškodovane stvari, ki so last gosta in prav tako ne za nezgode ali škode na stvareh gostov v resortu, ki se zgodijo v primeru višje sile (poplava, požar, potres, vihar), ali s strani tretjih oseb. Prav tako najemodajalec ne odgovarja za vozila, parkirana v resortu ali izven njega.

 

HIŠNI LJUBLJENČKI

Hišni ljubljenčki so dovoljeni, doplačilo na dan na 1 (enega) psa je 5 €.

 

KAJENJE

V mobilni hiški kajenje ni dovoljeno.

 

VARSTVO PODATKOV

Kupec soglaša, da bo njegove osebne podatke (ime in priimek gostov, naslov, datum rojstva, telefonsko številko, e-naslov, datum prihoda in odhoda,  način plačila in morebitni dodatni podatki, ki so pomembni za izvedbo transakcije) shranil najemodajalec za namen rezervacije, če so ti potrebni.  V primeru odpovedi rezervacije moramo vaše podatke shraniti za potrebe dokazovanje rezervacije oziroma njene odpovedi.

Ob prihodu v resort se izvrši prijava gostov na recepciji resorta, kjer se osebni podatki vnesejo v knjigo gostov oziroma sistem za prijavo. Podatki, ki se zbirajo (podatki se lahko spremenijo glede na spremembe predpisov) so: ime in priimek, kraj, država in datum rojstva,  državljanstvo, številka in vrsta identifikacijskega dokumenta, naslov,  datum in čas prihoda oziroma odhoda iz objekta, spol, osnova za oprostitev plačila turistične takse oziroma za zmanjšanje plačila turistične takse, telefonska številka za namene odpiranja rampe.

Stranka ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih shranjenih osebnih podatkih in zahtevati njihov izbris. Zahteva za informacije mora biti naslovljena pisno na anja@magnoliahouse.si. Osebni podatki se varujejo v skladu z Varstvom osebnih podatkov in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je uporaba podatkov predvidena z zakonom.

 

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Najemodajalec si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, katerikoli del splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu www.magnoliahouse.si.

 

Želim vam prijetno bivanje.

 

Anja,

MAGNOLIA HOUSE, Anja Štrucl s.p.

Maribor, 23.05.2022